internal1.jpg

01

ספט

בשבועות האחרונים עולה שוב הנושא של פגרת בתי המשפט. משרדי עורכי הדין בלחץ וכך גם הלקוחות.
ואני שואלת – למה להיות תלויים בבית המשפט? אולי זו הזדמנות לחשוב על דרך אחרת? אולי בזמן הפגרה אפשר לקדם עניינים ואפילו לסגור כמה?! תחשבו על זה.